Jarduerak eta Zerbitzuak: Industriala

Obra eta muntaien zuzendaritza eta kontrola

  • Obra Plangintzaren prestaketa eta jarraipena
  • Kalitatearen Kontrolerako Plangintzaren jarraipena (Segurtasunaren Koordinazioa)
  • Inspekzio Teknikoa
  • Obrako neurketak dauzkaten ziurtagiriak egin, ondoren fakturatzeko