Jarduerak eta Zerbitzuak: Industriala

Obra eta muntaien kontratazioa

  • Oinarrizko Dokumentazioa prestatu
  • Materialak lortu edo obrak hirugarrenei kontratatzeko Espezifikazio Teknikoak prestatu, salneurriak eta neurketa arauak adieraziz
  • Eskaintzak eskatzea
  • Jasotako eskaintzen ikerketa konparatiboa eta tabulazioa
  • Txostena eta esleipen proposamena
  • Kontratuen prestaketa